απο το 2009
Τα δόντια του μας δείχνει από όλες τις πλευρές, άκακο όμως είναι, να μας βλάψει δεν μπορεί.
Βλέπεις το 821 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα