Από τον άνθρωπο ψηλό κι από την κότα χαμηλό.
Βλέπεις το 83 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα