απο το 2009
Σφάζω τη γίδα μου, τρώω τη γίδα μου κι από της γίδας το μηρί κάνω τη γίδα μου γερή.
Βλέπεις το 812 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα