απο το 2009
Στρογγυλό και μαυρουλό και γεμάτο με νερό, αν εκεί μέσα θα μπεις, δύσκολα θα ξαναβγείς.
Βλέπεις το 808 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα