Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Στο δρόμο που περπάταγα μια πέρδικα εμάδαγα τα φτερά της έτρωγα το κορμί της πέταγα.
Βλέπεις το 797 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά