Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Στη μέση του χωριού κρέμεται η μαργαριτού, τινάζει τα φτερά της, και φωνάζει τα παιδιά της.
Βλέπεις το 795 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά