Σπίτι, σπιτάκι χαμηλό παράθυρα γεμάτο τρέχει γυρίζει σαν τρελό κι' όπου το θέλεις νάτο.
Βλέπεις το 787 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα