απο το 2009
Σιδερένιο τ' άλογο κι η ουρά του μπαμπακένια.
Βλέπεις το 778 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα