Σιδερένιο το άλογο, μπαμπακένια η ουρά του.
Βλέπεις το 777 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα