Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σε τι μοιάζουν τα λουλούδια με τα άλογα;
Βλέπεις το 775 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά