Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σε τι μοιάζουν οι ήρωες με τα μαρούλια;
Βλέπεις το 771 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά