Σε τι διαφέρει ο κεραυνός από το ηλεκτρικό ρεύμα;
Βλέπεις το 769 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα