Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σε ποιό μέρος του προσώπου μας υπάρχει στρατός;
Βλέπεις το 763 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά