Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σε αυτόν βγάζουν όλοι το καπέλο τους.
Βλέπεις το 756 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά