απο το 2009
Σαράντα φράγκα έδωσα και πήρα την κερά μου, να την(ε) βάζω ανάσκελα, να κάνω τη δουλειά μου.
Βλέπεις το 756 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα