Σαράντα φράγκα έδωσα και πήρα την κερά μου, να την(ε) βάζω ανάσκελα, να κάνω τη δουλειά μου.
Βλέπεις το 754 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα