Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Σ’ αντίθεση με άλλα, αυτό το δίνουμε μόνο όταν δεν έχουμε άλλο.
Βλέπεις το 744 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά