Από πάνω σαν σκαφίδι, από κάτω σαν πλαστήρι.
Βλέπεις το 75 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα