Πώς ονομάζεται εκείνος που βρίσκεται πάνω από μια πόλη;
Βλέπεις το 734 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα