απο το 2009
Πως μπορείς να μπεις στο δωμάτιό σου με έξι πόδια;
Βλέπεις το 732 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα