Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πως λένε τα παιδιά της γης ;
Βλέπεις το 731 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά