Πώς λέγεται αυτός που τραγουδάει και τρώει συγχρόνως;
Βλέπεις το 714 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα