Πώς λέγεται αυτός που κτυπάει το γάιδαρο;
Βλέπεις το 710 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα