Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς λέγεται αυτός που έχει επάνω του 30 φύλλα;
Βλέπεις το 708 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά