Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πώς λέγεται αυτός που δεν κάνει λάθη;
Βλέπεις το 702 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά