Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πως θα ονομάσουμε αυτόν που μένει στον πόρο ;
Βλέπεις το 699 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά