απο το 2009
Πτερωτός είμι, τοξότης και πυρφόρος. Διπλή με συντέθεικε δυάς γραμμάτων, μονάς τε διπλή συλλαβών. Τον παν μάθε της γουν κορυφής ηρμένης των γραμμάτων, τοις βαρβάροις πέφυκα συντεταγμένος αν δ' ημισωθώ, σώματος δηλώ μέρος. Τι είναι;
Βλέπεις το 698 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα