Πράσινος πύργος, κόκκινα τζάμια, αράπηδες χορεύουνε μέσα στα φυλλοκάρδια.
Βλέπεις το 694 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα