απο το 2009
Πράσινος πύργος στα κόκκινα στρωμένος, κάθονται μέσα του αραπάκια.
Βλέπεις το 694 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα