Πράσινος πύργος στα κόκκινα στρωμένος, κάθονται μέσα του αραπάκια.
Βλέπεις το 692 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα