Που υπάρχουν πολλές πόλεις που δεν κατοικούνται ;
Βλέπεις το 687 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα