απο το 2009
Από λευκή πέτρα ανήρ γεννάται, επί της κεφαλής αυτού φέρει πύργον, με την φωνήν αυτού νεκρούς ανασταίνει και μετά τον θάνατον του βαπτίζεται.
Βλέπεις το 68 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα