Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιός σκαλίζει αλλά δεν καλλιεργεί ποτέ;
Βλέπεις το 669 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά