Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιός περπατάει πάντα με το κεφάλι κάτω;
Βλέπεις το 667 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά