Ποιος δρόμος της Αθήνας, στη γενική του, γίνεται κομμένος σε 2 κομμάτια;
Βλέπεις το 646 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα