απο το 2009
Ποίος απάντά σ΄ όλες τις γλώσσες του κόσμου χωρίς να γνωρίζει καμία;
Βλέπεις το 645 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα