Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιός άνθρωπος έχει χίλια δόντια και αυτιά;
Βλέπεις το 642 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά