απο το 2009
Από κάτω απ’ το πλακάκι κάθεται το Νικολάκι, πόδια έχει, χέρια έχει, κεφάλι και ουρά δεν έχει.
Βλέπεις το 64 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα