Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιό πράγμα έχει μάτι αλλά δεν μπορεί να δει;
Βλέπεις το 628 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά