Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιό πράγμα γεμίζει από κάτω και αδειάζει από πάνω;
Βλέπεις το 624 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά