Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιό νόμισμα φοράει ο βασιλιάς;
Βλέπεις το 622 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά