Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποιο βουνό της Ελλάδας δεν αναφέρεται στο χάρτη της Ελλάδας;
Βλέπεις το 593 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά