Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Ποια μεγάλη λέξη έχει μόνο ένα γράμμα μέσα της;
Βλέπεις το 568 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά