απο το 2009
Ποια λέξη θα σχηματιστεί, όταν σε έναν τράγο κρεμάσουμε ένα γούδι;
Βλέπεις το 565 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα