απο το 2009
Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει στη μέση κόρη, λέει και λέει.
Βλέπεις το 56 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα