απο το 2009
Πετεινός νυχάτος, νάτος, νυχοποδαράτος, ανεβαίνει και κρίνει με δικαιοσύνη.
Βλέπεις το 535 ο αίνιγμα απο τα 1064 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα