Περπατάει με τρία πόδια και βλέπει με τέσσερα μάτια.
Βλέπεις το 526 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα