Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πέντε πέντε κουβαλούνε τα σφυριά σφυροκοπούνε και η κερά τα παρασέρνει και τα ρίχνει στον κάραβο.
Βλέπεις το 522 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά