Πέθανε χωρίς να γεννηθεί.
Βλέπεις το 512 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά
Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .

Αναζήτησε Αινίγματα