Ψάξε για αινίγματα με την λέξη . . .
Αναζητησε Αινιγματα
Πάντα πρώτη εγώ ανθίζω και την άνοιξη καλωσορίζω.
Βλέπεις το 503 ο αίνιγμα απο τα 1073 που βρέθηκαν συνολικά